SEMS aplikacija omogućava jednostavan i inovativan pristup praćenju potrošnje i kvalitete energije u zgradarstvu i industriji.
Omogućava korisniku praćenje osnovnih energetskih veličina (struja, napona, faktora snage…) te izradu izvještaja.
SEMS omogućava intuitivno jednostavno dodavanje i parametriranje novih mjernih uređaja.
Aplikacija podržava mjerne uređaje proizvođača Soccomec, IME, Schneider Electric, Lovato, Circutor s Modbus komunikacijom.
 Za više informacija obratite nam se na sems@kalide.hr